Framsida

Stiftelsen för Pluralism är en självständig och politiskt obunden stiftelse som befrämjar mångfald och värdepluralism i Finland. Tolerans, kulturell och värdemässig mångfald är en rikedom i sig, och har också en avgörande betydelse för nationens framgång och konkurrenskraft.

Finlands historia är internationell. Vi har under århundraden emottagit influenser bland annat från våra grannkulturer i öst och väst. Dessa influenser har format det land vi lever i idag. Vi anser det vara viktigt att denna positiva utveckling fortsätter.
Vi stöder organisationer och privatpersoner som arbetar för ökad mångfald och värdepluralism i Finland.