Apurahat

Apurahat

Pluralismisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pluralismia, eli monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta Suomessa. Ensisijaisesti säätiö edistää ja tukee kulttuurista pluralismia, sekä arvojen monimuotoisuutta.

Moni Suomeen muualta muuttanut kohtaa eriarvoisuutta ja syrjintää, ja samalla pahasti polarisoitunut ja jännittynyt yhteiskunnallinen ilmapiiri tekee kunnioittavasta vuoropuhelusta lähes mahdottoman. Näihin haasteisiin haluamme vaikuttaa apurahoillamme. Haluamme olla mukana luomassa avointa ja ymmärtäväistä Suomea, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia. 

Tätä ajatellen, tuemme ensisijaisesti hankkeita, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

  • Kulttuurisen monimuotoisuuden tukeminen ja syrjinnän ehkäiseminen
  • Kiihkottoman ja kunnioittavan vuoropuhelun mahdollistaminen sekä ymmärryksen kasvattaminen positiivisin keinoin
  • Kansalaisjärjestöjen osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen eri tavoin tarpeista riippuen