OBS! MEDDELANDE TILL ALLA SÖKANDE:

På grund av en stor mängd ansökningar har vår epostlåda blivit blockerad. Problemet är nu åtgärdat. Vi har förlängt ansökningsperioden till fredag 02.03.2018 klockan 17:00.

Ifall du har fått ett “mail delivery failure” meddelande bör du skicka din ansökan på nytt.

Om du inte har fått ett “mail delivery failure” meddelande har vi erhållit din ansökan. Du behöver inte skicka på nytt.

Syfte

Stiftelsen för Pluralism är en självständig och politiskt obunden stiftelse som befrämjar mångfald och värdepluralism i Finland. Tolerans, kulturell och värdemässig mångfald är en rikedom i sig, och har också en avgörande betydelse för nationens framgång och konkurrenskraft.

Finlands historia är internationell. Vi har under århundraden emottagit influenser bland annat från våra grannkulturer i öst och väst. Dessa influenser har format det land vi lever i idag. Vi anser det vara viktigt att denna positiva utveckling fortsätter.

Stiftelsen stöder organisationer och privatpersoner som arbetar för ökad mångfald och värdepluralism in Finland.