Esimerkkejä hankkeista

Walkers-talolla aikuiset ja nuoret kohtaavat turvallisesti Aseman Lapset kuva - Copy

Pluralismisäätiö on tukenut Aseman Lapset ry:n Walkers-talon toimintaa Helsingin keskustassa. Säätiön tuki on omalta osaltaan mahdollistanut Walkersin ydintoiminnan – aikuisten ja nuorten turvallisen ja reilun kohtaamisen. Walkers-toiminta on jo yli 20 vuoden ajan kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jossa keskeisenä voimavarana ovat vapaaehtoistyöntekijät, nuoruuden veteraanit.

Kampissa sijaitseva Walkers-talo palvelee kaikkia alueella liikkuvia alle 18-vuotiaita nuoria. Talo toimii matalan kynnyksen periaatteella – kahvilahinnat ovat huokeita eikä jäsenkortteja tarvita. Ihmisiksi on kuitenkin oltava. Kävijäkunta on monenkirjavaa ja nuoret uskaltavat puhua vapaasti omaa äidinkieleltään. Kahvilassa sorisee usein arabiaa, ruotsia, venäjää, englantia ja ranskaa samanaikaisesti. Myös monet eri nuorisokulttuurien edustajat erilaisista taustoista tulevat toimeen saman katon alla: niin punkkarit, hiphopparit kuin hevaritkin, ja toisaalta niin huippulukioiden kuin ammattikoulujen kasvatit.

Nuorten antama palaute toiminnallemme on erittäin myönteistä. Myös monen aktiivinuoren kiinnostus jatkaa vapaaehtoistyöntekijänä täysi-ikästyttyään on selkeä osoitus Talon merkityksellisyydestä ja samalla hieno palkinto tehdystä työstä. Kiitos tästä kuuluu myös Pluralismi-säätiölle!

Christian Wentzel
Toiminnanjohtaja, Aseman Lapset ry

Mikä Walkers-toiminta?

www.asemanlapset.fi

 

Yhteisöllisyyden vahvistamista sirkuksen keinoin Sirkus Magenta

Sosiaalisessa sirkuksessa harjoitellaan sirkusharjoittelun varjolla elämässä tarvittavia arkitaitoja kuten ryhmässä toimimista, luottamista muihin sekä itseen ja koetellaan omia rajoja. Sirkus soveltuu hyvin erilaisille ihmisille ja sen avulla voidaan esimerkiksi ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä erilaisten ryhmien välistä vuorovaikutusta.

Sirkus Magenta ry. on sosiaalisen sirkuksen suurin toimija Uudellamaalla, joka tuottaa säännöllistä harrastustoimintaa kaikenlaisille kohderyhmille. Painopisteenä toiminnassamme ovat erityistä tukea tarvitsevat, syrjäytymisuhan alla olevat sekä maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet. Yhdenvertaisuuden edistäminen on koko toimintamme läpileikkaava ajatus ja haluamme myös aktiivisesti lisätä erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kohtaamisia. Sirkusharjoittelu, jossa ilmaisu ja leikki ovat keskiössä, mahdollistaa toisen kohtaamisen luonnollisesti. Leikin avulla eri taustaiset ihmiset kuin huomaamattaan muodostavat yhtenäisiä ryhmiä ja luottamusta vaativat harjoitteet luovat syvempiäkin siteitä ihmisten välille.

Pluralismisäätiön apurahan turvin olemme nyt voineet hyödyntää osaamistamme Suomen muuttuneessa pakolaistilanteessa ja järjestäneet sirkustoimintaa turvapaikanhakijoille. Sirkuksessa on mahdollista hetkeksi unohtaa muut elämän murheet ja antautua leikkiin ja yhdessä tekemiseen. Sirkus on loistava kielimuureja ylittävä taidemuoto, joka mahdollistaa myös kielen oppimista.

Susanna Salmijärvi
Sirkus Magenta ry

Mikä Sirkus Magenta ry?

http://sirkusmagenta.fi


Monikulttuurinen koripallojoukkue pitää nuoret pois huonoilta poluilta

Urheilu ja terveet elämäntavat edesauttavat nuorten koulussa jaksamista ja psyykkistä hyvinvointia. Toisaalta ne pitävät pois mahdolliselta rikolliselta polulta ja huonoista ympyröistä. Kun on kyse monikulttuurisesta ja suvaitsevaisesta joukkueurheilusta, voidaan väittää vaikutusten olevan moninkertaiset.

Helsinkiläinen koripalloseura P.J. Warriors on monikulttuurinen seura, joka tarjoaa 10-19 -vuotiaille nuorille päivittäisiä liikuntamahdollisuuksia. Haluamme aktivoida nuoria liikkumaan ja kutsua heidät osaksi yhteisöä, jossa heidät hyväksytään taustastaan tai ihonväristään huolimatta. Tavoitteenamme on koripallon ohella leipoa nuorista yhteiskuntakelpoisia ja tervejärkisiä kansalaisia.

Joukkueiden ylläpito tuo kaikessa positiivisuudessaan mukanaan haasteita kenttäajasta ja taloudellisista resursseista. Pluralismisäätiön apuraha on tuonut P.J. Warriorsille konkreettisen avun, josta olemme syvästi kiitollisia. Apuraha on mahdollistanut mm. uusien joukkueiden perustamisen, tuomari- ja kenttämaksujen maksamisen sekä peliasuja. Iso kiitos tästä!

Jasmine McBride
P.J. Warriors

Mikä P.J. Warriors?

https://pjwarriors.wordpress.com